Vissersstraat 51, 1800 Vilvoorde

Privacy Policy

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.

Lees aandachtig deze Privacy Policy. Deze policy regelt de privacyregels die op onze website gelden.

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

Bij uw eerste bestelling, offerte aanvraag of contactopname via de website zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Privacy Policy en dat u de inhoud ervan aanvaardt. Uw bestelling, offerte aanvraag of contactopname impliceert de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy.

Onze Privacy Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze website.

1. ALGEMEEN

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN
2.1. DE GEGEVENS DIE U MEEDEELT BIJ UW BESTELLING, REGISTRATIE OF BIJ HET VERSTUREN VAN EEN CONTACTFORMULIER

Uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van uw computer of netwerkverbinding.

2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door ons en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om:

1° het TCP/IP-adres;
2° het type en de versie van uw navigatiesysteem;
3° de laatst bezochte internet pagina.
2.3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIËLE PARTNERS WORDEN MEEGEDEELD

In deze hypothese garanderen onze commerciële partners ons dat zij uw toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens aan ons over te maken.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

We verzamelen uw persoonsgegevens om:

Uw aanvraag te verwerken en onze klantenbestanden te beheren;
Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen;
Met het oog op direct marketing;
De technische administratie van de Website te beheren;
Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
3.2. DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (“opt-in”) bij uw aanmelding.

Deze toestemming kan u op elk moment intrekken, zonder motivering en zonder kosten door ons te contacteren via het formulier op de contact pagina.

3.3. ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.

4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken, met een maximum van vijf jaar volgend op de laatste contactopname.

5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail of per brief. Voeg steeds een kopie van uw identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om u gaat.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en bestellingen weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u ons verstrekt.

Wanneer U een account hebt kan U uw persoonsgegevens zelf wijzigingen onder “Mijn Account”.

Indien U geen account heeft, kan U uw gegevens opvragen en desnoods verwijderen of laten wijzigen via ons GDPR aanvraag formulier.

6. RECHT VAN VERZET

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. In dat geval kan u ons per e-mail hiervoor contacteren of dit zelf online aanvragen via de “Vergeet mij” optie. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van uw contactopname of bestelling.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf uw computer of IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt.

8. COOKIES
8.1. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website

8.2. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze Website bezoekt.

8.3. SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies: zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
Third-party cookies: zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Functionele cookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
Niet-functionele cookies: zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
8.4. UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. UW BROWSERINSTELLINGEN VERANDEREN

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

Cookie instellingen in Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Chrome
Cookie instellingen in Safari
8.6. MEER INFORMATIE OVER COOKIES

INFORMATIE OVER COOKIES

Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/

INTERNET ADVERTISING BUREAU

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

8.7. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP?
[render_cookies_list]

FUNCTIONELE COOKIES

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Google Analytics cookies
[…]

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1. AANPASSINGEN

Als deze Privacy & Cookie Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

9.2. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

9.3. AANVAARDING

Door de website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen ervan en stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

9.4. CONTACT

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw gegevens verzamelen kan u contact opnemen via ons contactformulier.

Elke feedback met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

[ultimate_gdpr_policy_accept]

OPENINGUREN

Maandag en dinsdag
Gesloten

Woensdag tot zaterdag
11.30u – 14.30u & 17.30u – 21.30u

Zondag
11.30u – 21.00u

CONTACT INFO
Vissersstraat 51
1800 Vilvoorde
02 251 13 87
info@restodekuiper.com

Webdesign door Digistef |  Fotografie door Dirk De Cubber

Jaarlijks verlof

Beste klanten, wij gaan er even tussen uit van 29 juli tot en met 3 september. We kijken er naar uit jullie vanaf 4 september weer terug te zien.